Dotacja na projekt wart 10 mln zł

Spółka MGM Systems SA działa w obszarze nowych technologii i zarządzania. Oferuje usługi wdrażania rozwiązań informatycznych, opieki systemowej oraz zarządzania i doskonalenia procesów produkcyjnych. Klientami spółki są podmioty działające w sektorze prywatnym oraz państwowym m.in. szpitale, administracja publiczna, firmy energetyczne oraz produkcyjne i usługowe.

Spółka wystąpiła w roli konsorcjanta biznesowego w projekcie z Politechniką Wrocławską pt. „Platforma optymalizacji procesów biznesowych w zintegrowanych systemach informacyjnych", który otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Pomogliśmy stronom dopełnić formalności związane z zawiązaniem konsorcjum, sporządziliśmy wniosek i pozyskaliśmy dotację w wysokości ponad 8,3 mln złotych.

Spółka MGM Systems otrzymała wyłączne prawo do dysponowania prawami majątkowymi pochodzącymi z uzyskanych w ramach projektu wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych. Dzięki temu spółka osiągnęła przewagę konkurencyjną na rynku usług informatycznych i informacyjno-komunikacyjnych, co pozwoliło na wdrożenie innowacyjnych usług dla branży transportowej. Wprowadzone usługi przyczyniły się do pozyskania nowych klientów i zwiększenia zyskowności spółki.