Dotacja na projekt o wartości 2,5 mln zł

Spółka Klon SA produkuje asortyment drzewny wykorzystywany jako prefabrykaty, które poddawane są późniejszej dalszej obróbce. Główne produkty spółki to tarcica drzewa liściastego, płyty klejone, elementy dla przemysłu meblowego oraz własne meble. Spółka działa w dwóch zakładach o rozdzielonych funkcjach tartaku i produkcji. Wyroby Klon SA trafiają na rynek krajowy oraz eksport.

Dla spółki Klon SA pozyskaliśmy dotację na projekt o wartości 2,5 mln zł, który umożliwił wdrożenie internetowego systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z odbiorcami. Dotacja została pozyskana z Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Nadzorowaliśmy realizację i rozliczaliśmy kolejne etapy projektu aż do jego zakończenia.

Środki unijne umożliwiły spółce Klon SA zautomatyzowanie procesów w relacji B2B i wdrożenie systemu, który skutecznie usprawnił wymianę informacji z klientami oraz ograniczył obieg papierowych dokumentów.