Doatcja z PARP o wartości 1,1 mln zł

Spółka Supra Brokers działa od 1998 r. świadcząc usługi zarządzania ryzykiem i obsługą brokerską w zakresie ubezpieczeń dla biznesu, administracji, samorządów i jednostek sektora publicznego. Działalność spółki i świadczone usługi cieszą się uznaniem, czego wyrazem są liczne przyznane nagrody i certyfikaty.

Dla spółki Supra Brokers pozyskaliśmy dofinansowanie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na projekt o wartości 1,1 mln złotych. Celem projektu było m.in. opracowanie funkcjonalnej platformy, która skupiła rozszerzone funkcjonalności dotychczas użytkowanych systemów oraz systemu integrującego zarządzanie procesami realizacji usług brokerskich. Opracowano również narzędzie w formule software as a service dedykowane placówkom medycznym, którego celem jest wspomaganie procesu zarzadzania ryzykiem ubezpieczeniowym. Projekt został z sukcesem zrealizowany i pozytywnie rozliczony.

Dzięki pozyskanej dotacji spółka Supra Brokers zautomatyzowała procesy biznesowe w relacji z klientami, ograniczyła obieg papierowych dokumentów i wdrożyła rozwiązania informatyczne, które przyczyniły się do poszerzenia zakresu usług. W efekcie spółka mogła pozyskać nowych klientów i zwiększyć zyskowność.