Cele

Określenie planowanych efektów działań o charakterze publicznym we wstępnej fazie przygotowania projektu.