Case study

Pozyskaliśmy finansowanie ze źródeł unijnych dla projektów o łącznej wartości ponad pół miliarda złotych. Pomogliśmy naszym Klientom zdobyć kapitał i partnerów do realizacji projektów, które umożliwiły im podniesienie przewag konkurencyjnych i zwiększenie zysków. Przedstawiamy wybrane przykłady współpracy.