Bony na innowacje dla przedsiębiorstw

Program

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Działanie 2.3.2. ,,Bony na innowacje dla MŚP"

Dla kogo

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Wielkość dotacji

Minimalna wartość projektu: 60 tys. PLN

Maksymalna wartość projektu: 400 tys. PLN

Skala wsparcia

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

  • 80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy,
  • 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku średniego przedsiębiorcy.

Przeznaczenie

dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

Projekty mogą dodatkowo obejmować zakup od wykonawcy usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, o ile będzie towarzyszyła usłudze, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. 

 

Terminy

Nabór wniosków potrwa do 31 stycznia 2017 r.

Jak pomożemy

  • Przeanalizujemy Twoje potrzeby i dobierzemy źródło finansowania,
  • Sporządzimy wniosek i niezbędną dokumentację,
  • Złożymy wniosek,
  • Przygotujemy dokumentację do umowy o dofinansowanie.