Beneficjent końcowy

Firma publiczna i prywatna bądź instytucja, która jest odpowiedzialna za zlecanie operacji. W przypadku programów pomocy beneficjentami końcowymi są instytucje, które tą pomoc przyznają. Występują dwa rodzaje beneficjentów końcowych – instytucje wdrażające i ostateczni odbiorcy pomocy.