Badania stosowane

Prace badawcze, których celem jest zdobycie nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie wyników w praktyce.