Badania przemysłowe

Badania służące zdobywaniu nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do już istniejącyc. Badania przemysłowe obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, a także budowę narzędzie niezbędnych do przeprowadzenia tych badań.