Badania podstawowe

Oryginalne prace badawcze prowadzone w sposób eksperymentalny lub teoretyczny, których celem jest przede wszystkim zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.