B+R

Badania (B) + Rozwój (R) – prace badawczo-rozwojowe, których celem jest zwiększenie zasobu wiedzy i znalezienie nowych zastosowań dla niej. W przedsiębiorstwach prace badawczo-rozwoje prowadzą do opracowania innowacyjnych rozwiązań dla produktów, usług lub zachodzących procesów.