Audyt i ocena ryzyka

Umiejętność przewidzenia ryzyka i zarządzania nim, stanowi klucz do sukcesu projektu. W projektach, za które odpowiadamy, ryzyko zostaje ograniczone do minimum.

Już na etapie planowania i wyboru źródła finansowania identyfikujemy ryzyka, które będą brane pod uwagę w trakcie realizacji projektu. Dlatego w naszych projektach ryzyko niepowodzenia jest minimalne, a jeśli wystąpi, jesteśmy w stanie szybko je wyeliminować.

W trakcie realizacji projektu przeprowadzamy audyt, dzięki którym można wykryć i naprawić błędy, zanim staną się realnym zagrożeniem dla pozyskanej dotacji i płynności firmy. Zapewniamy: 

  • Audyty i kontrole zbieżne z wymaganiami i metodologią instytucji przyznających dotację
  • Przygotowanie projektu do pomyślnego przejścia kontroli urzędowej
  • Uczestnictwo w kontroli, aby nadzorować jej prawidłowy przebieg i stanowić wsparcie zespołu projektowego