883 tys. zł dotacji z PARP

Przedsiębiorstwo PMG Concept Sp. z o.o. zajmuje się kompleksową realizacją prac elektromontażowych począwszy od wykonania projektu technicznego, poprzez dostawy materiałów i urządzeń, po pomiary i rozruch technologiczny. Firma świadczy m.in. usługi budowy, modernizacji i remontu linii napowietrznych oraz stacji transformatorowych, budowy linii kablowych, usuwania awarii elektromagnetycznych oraz projektuje infrastrukturę elektryczną i elektromagnetyczną.

Dla naszego Klienta pozyskaliśmy i skutecznie rozliczyliśmy dotację z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na projekt o wartości 883 tys. zł, który umożliwił usprawnienie procesów biznesowych.

Dzięki pozyskanym środkom firma PMG Concept podniosła efektywność realizowanych procesów biznesowych i zminimalizowała ilość będących w obiegu dokumentów drukowanych. Wdrożenie dofinansowanego projektu pozwoliło na uwolnienie zasobów i przyczyniło się do dalszego sprawnego rozwoju firmy.