5,5 mln zł dotacji z NCBR

INDATA Software jest jednym z największych dostawców systemów IT w Polsce. Realizuje dedykowane systemy dla przedsiębiorstw, zajmuje się również implementacją autorskich narzędzi i outsourcingiem usług IT, hostingiem oraz marketingiem interaktywnym. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW, na który przeszła z NewConnect w kwietniu 2015 r.

Pozyskaliśmy dla INDATA Software dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu pt. "Opracowanie narzędzi bioinformatycznych do poszukiwania leków". Wartość projektu wynosi 8 mln zł, a kwota dofinansowania prawie 5,5 mln zł.

W ramach projektu nasz Klient przeprowadzi prace badawcze, których celem jest opracowanie i komercjalizacja narzędzi bioinformatycznych ułatwiających poszukiwanie i projektowanie leków. Produkt skierowany będzie do największych światowych podmiotów działających w branży farmaceutycznej i biotechnologicznej oraz do laboratoriów akademickich, zajmujących się projektowaniem leków.

Rozwiązanie, jakie zamierza opracować nasz Klient stanowi innowację w skali światowej.