1,9 mln zł z dwóch projektów UE

Firma PHP Metal specjalizuje się w projektowaniu i produkcji wyrobów metalowych oraz opracowywaniu i wykonywaniu na zlecenie całych linii technologicznych, niekonwencjonalnych maszyn i urządzeń. Szeroki asortyment wytwarzanych produktów metalowych sprawia, że firma realizuje zlecenia dla wielu branż i dużych odbiorców zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Aby poszerzyć krąg odbiorców oraz zwiększyć swoją konkurencyjność na arenie międzynarodowej, firma PHP metal zastosowała innowacyjne rozwiązania technologiczne w produkcji swoich wyrobów. Zostało to osiągnięte dzięki dwóm projektom o wartości 1,9 mln zł, na które pozyskaliśmy dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Projekty dotyczyły wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji części maszyn i narzędzi do obróbki plastycznej metalu oraz wdrożenia innowacyjnej technologii precyzyjnego cięcia i spawania specjalnych elementów metalowych. Projekty zostały skutecznie przygotowane, zrealizowane i rozliczone.

Pozyskana dotacja pozwoliła na wdrożenie innowacji technologicznych, które umożliwiły poszerzenie oferty oraz zwiększenie jakości i precyzji wyrobów. Dzięki wprowadzeniu nowych usług i produktów, nasz Klient dotarł do nowych branż, co przełożyło się na zwiększenie rentowności. Wzrosła również rozpoznawalność marki PHP Metal na rynku.